Η βοήθεια που προσφέρετε δεν είναι μόνο πρακτική αλλά επιδρά και στην ψυχολογία κάθε νέας μητέρας, που αισθάνεται είτε να βομβαρδίζεται από αντικρουόμενες πληροφορίες, είτε να μη γνωρίζει τίποτα, με αποτέλεσμα να της δημιουργείται φόβος για κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καμία μας να αισθάνεται έτσι, αλλά να χαλαρώσει και να απολαύσει αυτό το υπέροχο ταξίδι από την αρχή μέχρι το τέλος.